Zarząd ustalił zaliczkową wysokość opłaty działkowej na 2024 rok
Dodano: 24 stycznia, 2024

Na posiedzeniu w dniu 24.01.2024 Zarząd ustalił zaliczkową wysokość opłat za działki na 2024 rok. Uchwała Zarządu musi zostać potwierdzona Uchwałą Walnego Zebrania. Zmianie uległa wysokość opłaty ogrodowej z 40 gr / 1 metr na 43 gr / 1metr ( 1 gr. na skutek decyzji Warszawy na władze centralne, 2 gr. na podstawie uchwały Zarządu ROD Hutnik na cele naszego Ogrodu ) Pozostałe części opłat bez zmian.

Opłata ogrodowa w wysokości 43 grosze od metra kwadratowego. Dla działki 400 metrowej = 172 zł.

Oplata na Fundusz Remontowy jako partycypacja działkowców w odnowieniu wnętrz świetlicy = 20 zł

Składka członkowska bez zmian = 6 zł.

Sumując opłata za typową działkę 400 metrową wzrośnie w stosunku do ubiegłego roku o 12 zł i wyniesie 198 zł.

Opłaty będzie można uiszczać od 1 marca w Banku Spółdzielczym lub przez internet ( numer konta podany w zakładce ,,opłaty” ) , od 1 kwietnia w biurze ROD w każdą środę w godzinach od 16 do 17 tej. Przypominamy, że opłaty należy uiścić do 30 czerwca , potem naliczane są odsetki za zwłokę.

Zarząd ROD Hutnik