Rodzinny Ogród Działkowy

Hutnik w Zawadzkiem

47-120 Zawadzkie, ul.Ogrodowa 1

Opłaty

Konto do uiszczania opłat ogrodowych

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
17 8909 0006 2000 0000 0055 0001

W tytule przelewu proszę wpisać – Opłata ogrodowa na rok …… (tu wpisać bieżący rok), nazwisko i numer działki, której wpłata dotyczy