Podziękowanie Firmie KAPICA
Dodano: 26 marca, 2022

Zarząd ROD Hutnik w imieniu wszystkich działkowców pragnie serdecznie podziękować Firmie KAPICA i osobiście Panu Krzysztofowi Kapicy za życzliwe podejście do prośby o dostarczenie ziemi na teren wspólny działek.

W dniu 26.03.22 Firma KAPICA bezpłatnie dostarczyła 30 ton ziemi na teren przed świetlicą po byłym dzikim wysypisku śmieci. Zarząd postanowił to miejsce zagospodarować wyrównując nawiezioną ziemię i tworząc w tym miejscu łączkę kwietną.

Zarząd ROD Hutnik