Do odbioru karmiki i budki lęgowe
Dodano: 17 marca, 2023

We wtorek 21.03 w godzinach od 9,00 – 11,00 będziemy wydawać karmiki lub budki lęgowe dla małych ptaków. Budki i karmiki zakupione z Grantu ARiMR z Funduszy Unii Europejskiej. Można pobrać darmowo jeden karmik, lub jedną budkę. Trzeba odebrać osobiście podpisując odbiór i zobowiązując się do 5 letniego dbania o powierzony karmik lub budkę.