Wniosek do UMiG o dotację do remontu dachu budynku świetlicy
Dodano: 3 grudnia, 2022

Informujemy naszych działkowców, że Zarząd ROD Hutnik złożył w ustawowym terminie wniosek do komisji budżetowej UMiG w Zawadzkiem o dotację remontu pokrycia dachowego budynku świetlicy ROD Hutnik w wysokości 30 tysięcy złotych. Remont dachu wynika z przeglądu budynku dokonanego przez Inspektora budowlanego latem tego roku, który w swoim raporcie poinspekcyjnym zaleca wykonanie wymienionego remontu. O wyniku rozpatrzenia wniosku poinformujey w osobnym komunikacie.

Zarząd ROD Hutnik