Praca Inżynierska na temat naszego Ogrodu
Dodano: 20 marca, 2024

Mamy przyjemność poinformować, że studentka Uniwersytetu Opolskiego naszego Miasta Zawadzkie Pani Kamila Smieszkoł napisała i obroniła z bardzo dobrym wynikiem Pracę Inżynierską pod tytułem  ,, Oddziaływanie czynników antropogenicznych na jakość gleb ogródków działkowych w Zawadzkiem ”.
Pani Kamila już w 2022 roku rozpoczęła prace związane z gromadzeniem materiałów do swojej Pracy. Konsultowała się z Zarządem ROD Hutnik i ze mną osobiście, prosiła o zezwolenie na pobieranie próbek gleby na obszarze ROD Hutnik, o materiały historyczne, mapy. Wszystko co potrzebowała a w czym mogliśmy jej pomóc otrzymała.
Efektem jest Praca, którą po obronieniu przed Wysoką Komisją UO udostępniła naszemu Ogrodowi.
W pracy są bardzo konkretne dane, wyniki i zalecenia dotyczące konkretnych obszarów Ogrodu a nawet poszczególnych działek.
Praca jest dostępna do ewentualnego wglądu zainteresowanych członków PZD.

Z pozdrowieniami
Błażej Janiec – Prezes ROD Hutnik