Podsumowanie dokonań obecnego Zarządu za okres od sierpnia do grudnia 2021 roku.
Dodano: 4 stycznia, 2022

1. W ciągu 2 pierwszych tygodni sierpnia uporano się z ogromną hałdą śmieci naprzeciw budynku Świetlicy, która budziła powszechną krytykę obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

2. Rozwieszono tablice informacyjne z decyzją  Walnego Zgromadzenia o zakazie  gromadzenia wszelkich odpadów w dotychczasowym miejscu i zabieraniu ich ze sobą do miejsca zamieszkania.

2. W celu prawidłowej segregacji śmieci powstałych z działalności działkowej wyznaczono , ogrodzono i wypłytkowano ( dokupionym płytkami spod Hali sportowej ) miejsce składowania odpadów komunalnych pod kontrolą Zarządu.

3. Zakupiono przenośny sprzęt monitorujący przestrzeganie zakazu gromadzenia śmieci.

4. Zlikwidowano nielegalne przejścia w ogrodzeniu ROD , szczególnie te od strony torów, grożące kalectwem a nawet śmiercią lekkomyślnych osób.

5. Pierwszy raz w historii naszego ROD w sposób zorganizowany przeprowadzono jesienną akcję obcinania gałęzi i ich bezpiecznego i zgodnego z zaleceniami PZD zutylizowania.

6. Podjęto zdecydowane działania w celu niemnożenia dalszych strat działkowców w opłacaniu zużycia prądu przez osoby do tego nieuprawnione co było jednym z wniosków na Walnym Zgromadzeniu .

7. Zgodnie z wnioskami Walnego Zgromadzenia uzgodniono pisemnie z Nadleśnictwem ścięcie konarów wyrastających nad działki od strony lasu, w grudniu konary zostały usunięte.

8. Przeprowadzono rozmowy z UMiG w Zawadzkiem odnośnie usunięcia konarów z drzew od strony drogi do oczyszczalni ścieków, aż pod gazownię. Zadanie w trakcie realizacji.

9. W  wyniku działań Zarządu i firmy Clearpixels mamy naszą stronę  internetową  ,,rodhutnikzawadzkie.pl”, dzięki której informujemy na bieżaco o problemach naszej społeczności i pracach Zarządu.

10. We wrześniu podjęto działania w celu poprawy ściągalności opłat za dzierżawę działek. Z długu 15000 tysięcy złotych  / 70 działek , dług zmniejszono na 1200 złotych / 8 działek na koniec grudnia.

11. W pażdzierniku uszczelniono przeciekający dach świetlicy.

12. W pażdzierniku po 10 latach opróżniono także przepełnione szambo.

13. W Listopadzie członkowie Zarządu udrożnili zatkane odpływy z wszystkich trzech WC w budynku świetlicy.

14. We wrześniu członkowie Zarządu wyczyścili i uprzatnęli pomieszczenia budynku świetlicy – skład narzędzi i kuchnię wraz z przeglądem sprawności urządzeń elektrycznych.

15. W pazdzierniku członkini Zarządu dokonała gruntownego uporzadkowania sali głównej świetlicy z myciem okien, kloszy lamp, upraniem firan i zasłon oraz myciem krzeseł,stołów i  posadzki.

16. Na wniosek Walnego Zgromadzenia podjęto  działania w celu uzyskania przez Spoleczność Działkowców ROD całkowitego i pełnego dostępu do wszystkich pomieszczeń w budynku Świetlicy oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.

17. Natychmiast po ukonstytuowaniu sie nowego Zarządu przywrócono   ubezpieczenie budynku świetlicy od nieszczęśliwych zdarzeń losowych z firmą Ergo Hestia.

18. W grudniu zawarto nową korzystną umowę z Tauronem na dostarczanie energii elektrycznej po stałych cenach z grudnia 2021 do grudnia 2023 roku .

19. Kilkakrotnie w wymienionym okresie członkowie Zarządu kosili trawę na terenach wspólnych ROD , usuwali za zgodą Starostwa w Strzelcach Op. uschłe drzewa i krzaki, zorganizowali także na prośbę działkowiczów usunięcia gniazda szerszeni zagrażających przejeżdzającym i przechodzącym w pobliżu działkowiczom i ich rodzinom, pomagali na ich prośbę starszym działkowiczom w utrzymaniu porządku na ich działkach.

Wszystkie te działania wykonano w okresie od 5.sierpnia 2021 czyli w ciągu 5 miesięcy w znakomitej większości przez członków Zarządu ROD oraz grupę aktywnych działkowiczów wspomagających chętnie Zarząd, za co serdecznie pomagającym dziękujemy.

ZARZĄD ROD HUTNIK