Obowiązek kompostowania odpadów bio
Dodano: 4 czerwca, 2022

Na każdym działkowiczu ciąży obowiązek kompostowania odpadów bio na terenie swojej działki. Do tego zmusza nas zapis w Regulaminie PZD ROD w par.42 ,, Kompostowniki”, który brzmi: ,,Działka musi być wyposażona w kompostownik”, ,,Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego a w szczególności pochodzące z działki części roślin”.

Zarząd prosi o zastosowanie się do zasad obowiązujących wszystkich w Polskim Związku Działkowców. Niedopuszczalnym jest wynoszenie poza Ogród odpadów bio z indywidulnych działek PZD do kontenerów przy blokach mieszkalnych czy w inne miejsca na terenie miasta i gminy. Działkowiec tak postępujący stwarza zły obraz siebie ( działkowicze i mieszkańcy miasta obserwują ) oraz jego postępowanie rzutuje na opinię o wszystkich działkowiczach naszego Ogrodu.


Zarząd PZD ROD Hutnik
w Zawadzkiem