Maltretowanie zwierząt jest zabronione
Dodano: 15 lipca, 2022

Zarząd ROD Hutnik powziął informację z zdarzeniu maltretowania zwierzęcia na terenie ROD Hutnik w Zawadzkiem. Zarząd nie może pozostać obojętny na informację o zmaltretowaniu kota, którego na działce, zbitego, zakrwawionego, w stanie, który nie pozwalał mu na poruszanie się znalazła przebywająca na działce działkowiczka.

Informujemy, że takie zachowanie jest wysoce naganne moralnie, a z punktu widzenia prawa , ścigane przez policję i karalne sądowo.

Ustawa o ochronie zwierząt, jasno określa w art. 6, pkt 2, czym jest znęcanie się nad zwierzęciem: Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt za tego typu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Zarząd informuje, że osoby maltretujące zwierzęta na terenie ROD Hutnik nie spotkają się z pobłażliwością i przymykaniem oczu na ich zachowanie. Po powzięciu informacji o maltretowaniu zwierzęcia, Zarząd jest zobowiązany przekazać informację o zdarzeniu na komisariat Policji w Zawadzkiem, tak jak o kradzieżach czy włamaniach.

Nikt nie ma prawa przekraczać norm współżycia i ludzkiego zachowania, tak w stosunku do ludzi jak i do zwierząt.

Przypominamy także, że nadal można zgłaszać koty do bezpłatnej sterylizacji członkowi Zarządu lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w pokoju nr 111.

Zarząd ROD Hutnik