Data Walnego Zebrania
Dodano: 28 marca, 2024

Zarząd informuje, że Walne Zebranie działkowców naszego ogrodu odbędzie się 10 maja o godz.15,45 w świetlicy ROD. Będzie to zebranie sprawozdawczo -wyborcze. Ponadto na zebraniu podejmiemy decyzje o nazwach alejek.

Często poruszany przez działkowców temat, to wjazd na obszar działek samochodami, ich długie i częste postoje na alejkach przed działkami. Na Walnym Zebraniu Zarząd podda pod dyskusję obecnych co z tym zrobić , czy wymienić kłódki na nowe, co wiąże się z kosztem ok. 1000 złotych, czy sprawę zostawić tak jak jest obecnie.

Zarząd ROD Hutnik